कोल्ड चेन केस

मंगोलिया बालिन जियान्डा कोल्ड स्टोरेज

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Datong Huayang Malina कोल्ड स्टोरेज

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Hezong टेक्नोलोजी (Tianjin) उत्पादन आधार

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Haoliyou शुद्धीकरण कार्यशाला

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

पोस्ट समय: मार्च-14-2022